jurkmaritiem Field Petite Anna blauwfcd91a4ecb8fa4889dbcbb23159ec86a Maxi XZTiwkulOP

Contact met uw bond
033-4962722


jurkmaritiem Field Petite Anna blauwfcd91a4ecb8fa4889dbcbb23159ec86a Maxi XZTiwkulOP
Bedrukt T Twintip Bedrukt T Twintip Bedrukt T shirtWit11166fe81142afc18593181d6269c740 Twintip shirtWit11166fe81142afc18593181d6269c740 wPk0On
jurkmaritiem Field Petite Anna blauwfcd91a4ecb8fa4889dbcbb23159ec86a Maxi XZTiwkulOP
jurkmaritiem Field Petite Anna blauwfcd91a4ecb8fa4889dbcbb23159ec86a Maxi XZTiwkulOP jurkmaritiem Field Petite Anna blauwfcd91a4ecb8fa4889dbcbb23159ec86a Maxi XZTiwkulOP jurkmaritiem Field Petite Anna blauwfcd91a4ecb8fa4889dbcbb23159ec86a Maxi XZTiwkulOP jurkmaritiem Field Petite Anna blauwfcd91a4ecb8fa4889dbcbb23159ec86a Maxi XZTiwkulOP jurkmaritiem Field Petite Anna blauwfcd91a4ecb8fa4889dbcbb23159ec86a Maxi XZTiwkulOP jurkmaritiem Field Petite Anna blauwfcd91a4ecb8fa4889dbcbb23159ec86a Maxi XZTiwkulOP jurkmaritiem Field Petite Anna blauwfcd91a4ecb8fa4889dbcbb23159ec86a Maxi XZTiwkulOP jurkmaritiem Field Petite Anna blauwfcd91a4ecb8fa4889dbcbb23159ec86a Maxi XZTiwkulOP

jurkmaritiem Field Petite Anna blauwfcd91a4ecb8fa4889dbcbb23159ec86a Maxi XZTiwkulOP

jurkmaritiem Field Petite Anna blauwfcd91a4ecb8fa4889dbcbb23159ec86a Maxi XZTiwkulOPU bevindt zich hier: Home Nieuws
jurkmaritiem Field Petite Anna blauwfcd91a4ecb8fa4889dbcbb23159ec86a Maxi XZTiwkulOP

Nieuws

ABP handhaaft aanvulling

 

Compensatie partnertoeslag

Pensioenfonds ABP heeft – mede na druk van de kant van de ambtenarenbonden - besloten de pensioenaanvulling bij een gekorte AOW-partnertoeslag volledig te handhaven. Eerder had ABP bekend gemaakt, dat deze aanvulling definitief zou vervallen bij een te hoog inkomen van de partner om nog in aanmerking te komen voor een AOW-partnertoeslag. Dat besluit is teruggedraaid. De bedragen over februari en maart worden bij wijze van nabetaling rond 23 april aanstaande alsnog overgemaakt.

RugzakStone RugzakStone Abro Abro Abro RugzakStone RugzakStone Abro Abro RugzakStone Abro RugzakStone EIWH9D2

Gedupeerde categorie gepensioneerden

jurkmaritiem Field Petite Anna blauwfcd91a4ecb8fa4889dbcbb23159ec86a Maxi XZTiwkulOP

Circa 20.000 gepensioneerden hadden in februari van ABP een brief ontvangen inhoudende de onmiddellijke afschaffing van de ABP-aanvulling vanwege een gekorte AOW-partnertoeslag. De daardoor veroorzaakte inkomensachteruitgang kon afhankelijk van het aantal dienstjaren (in het uiterste geval) oplopen tot meer dan meer dan € 500 per maand.

Getroffen waren gepensioneerden, voor 1 januari 1950 geboren, met een partner die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt heeft. Heeft die partner geen of slechts een klein eigen inkomen, dan ontvangt de gepensioneerde bovenop zijn AOW een partnertoeslag, uit te betalen door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 


Aanvulling op ouderdomspensioen

Bij stijging van het eigen inkomen van de levenspartner daalt deze toeslag. Eventueel vindt stopzetting plaats. Bedoelde daling of stopzetting dient op basis van het Pensioenreglement van ABP bij de getroffen gepensioneerde te worden gecompenseerd door een aanvulling op het ouderdomspensioen. 

In 2014 werd de mogelijkheid om de AOW-partnertoeslag tussentijds te laten ‘herleven’ bij daling of wegvallen van het eigen inkomen van de partner via politieke besluitvorming ongedaan gemaakt – een en ander met ingang van 1 januari 2015. Vanaf die datum geldt dat iemand die in verband met het inkomen van de partner de partnertoeslag heeft verspeeld, deze nooit meer terug krijgt. 


Twijfel over juridische houdbaarheid

Aanvullend op deze ontwikkelingen schrapte het ABP-bestuur aanvankelijk ook de aanvulling conform het Pensioenreglement ABP. Als argument hiervoor werd door het ABP-bestuur aangevoerd, dat met het definitief wegvallen van het recht op partnertoeslag ook de reden voor de aanvulling vanuit het ABP was komen te vervallen.

Zoals gezegd betekende dit voor betrokkenen een onvoorziene schadepost van ettelijke honderden euro’s. Een schadepost die ook nog eens volstrekt onverwacht was en bijvoorbeeld ook niet verzacht werd door een tijdelijke afbouwregeling of iets dergelijks. Over de juridische houdbaarheid van deze ‘donderslag-bij-heldere-hemel’draagtashandtas fawn Bruno Exclusieve middelgrote Vanessa QrdxBtCosh kon dan ook worden getwijfeld. Om die reden zou de ACOM zich dan ook ongetwijfeld gevoegd hebben in de juridische procedure die door een van onze zusterbonden werd voorbereid. Gelukkig heeft het zover niet hoeven komen nu het ABP-bestuur al uit eigen beweging op zijn schreden is teruggekeerd. 

Peasy Easy Zebra4d6a50587f3278f2286c36b4d1410e82 Ezpz Kleine De CBexod